Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

 
Surat

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 
Yang menguasai di Hari Pembalasan.
 
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
 
Tunjukilah kami jalan yang lurus,
 
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.