Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Fikih Muamalah

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab muzakki.
Silakan sisihkan uang zakatnya setiap bulan
Infak itu merupakan kewajiban dan atau hak individu atau pribadi

Terkini

Fikih Muamalah

Bagaimana Menghitung Zakat Penghasilan Berdagang?

Zakat perdagangan itu dibebankan pada penghasilan (keuntungan) bersih

20 May 2020, 05:41

Fikih Muamalah

Adakah Zakat untuk Rumah dan Kendaraan Pribadi?

Rumah yang digunakan untuk tempat tinggal selama hidup, tidak wajib dizakati.

19 May 2020, 04:20

Fikih Muamalah

Apakah Uang Pinjaman Harus Dikeluarkan Zakatnya?

Uang pinjamin tidak ada kewajiban untuk dizakati karena bukan milik

18 May 2020, 03:16

Fikih Muamalah

Bagaimana Jika Lupa Membayar Zakat Fitrah?

Orang yang lupa tidak ada keharusan untuk membayarkan zakat fitrahnya

17 May 2020, 18:34

Fikih Muamalah

Apa Orang Berhutang Berhak Mendapat Zakat?

Tidak semua orang yang punya utang dapat dikategorikan ke dalam deretan al-gharimin

16 May 2020, 04:20

Fikih Muamalah

Bolehkah Sedekah dengan Harta Hasil Korupsi?

Berzakat harus dikeluarkan dari harta-harta yang serba halal

15 May 2020, 04:01

Fikih Muamalah

Bagaimana Pahala Pewakaf Jika Tanah Wakaf tak Lagi Berfungsi

Pahala wakaf akan berakhir, seiring punahnya harta benda wakaf itu

14 May 2020, 04:10

Fikih Muamalah

Bagaimana Jika Wakaf untuk Orang Lain Tapi Tetangga Susah?

Hukum berwakaf adalah sunnah muakkad

13 May 2020, 04:50

Fikih Muamalah

Bolehkah Zakat Diberikan kepada Orang Sakit yang tak Mampu?

Idealnya zakat tak dikelola sendiri, karena sunnahnya zakat itu dikelola oleh lembaga

12 May 2020, 21:45

Fikih Muamalah

Apakah Harta Mengandung Riba Wajib Dizakati?

Hikmah dari kewajiban zakat adalah muzaki mendapat pekerjaan yang baik dan halal

11 May 2020, 04:06

Fikih Muamalah

Kenapa Bangunan Fixed Asset tak Dikenai Zakat?

Jika bangunan disewakan atau dijual zakat untuk hasil sewaan atau hasil penjualan

09 May 2020, 03:56

Fikih Muamalah

Bagaimana Cara menghitung Zakat Mal yang Benar?

Zakat ada beberapa jenis dan masing-masing memiliki ketentuan berbeda

08 May 2020, 04:11