Sabtu, 19 Apr 2014
19:20:28
Kota
Subuh
04:36
Dhuhur
11:54
Ashar
15:13
Maghrib
17:53
Isya
19:03