Sabtu, 23 Agu 2014
00:42:15
Kota
Subuh
04:40
Dhuhur
11:58
Ashar
15:17
Maghrib
17:57
Isya
19:07