Sabtu , 02 June 2012, 19:19 WIB

Rahasia Basmalah: Rahasia tanpa Alif sesudah Ba (2)

Red: Chairul Akhmad
miftakh.com
Ilustrasi
Ilustrasi

Oleh: Prof Dr Nasaruddin Umar

Berbeda dengan ulama tasawuf dan mufasir Syiah yang memberikan makna khusus ketiadaan hurus alif sebelum kata ism. Penafsiran basmalah diurai perinci seperti yang dilakukan Al-Qummi dalam tafsirnya.

Ia mengatakan, al-ba'u Bahaullah (kemahaagungan Allah), al-sin sanaullah (kemahatinggian Allah), al-mim mulkullah (kemahakuasaan Allah), al-Allah Ilahu kulli syai' (Tuhan seru sekalian alam),

Kemudian al-rahman bi jami' khalqihi (Maha Pengasih terhadap seluruh makhluk-Nya), al-rahim bi al-mu'minin khashah (Maha Penyayang secara khusus diberikan kepada hamba-Nya yang beriman). (Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, juz 56, hlm 56).

Tafsir Al-Kafi mengutip riwayat dari Al-Baqir, “Kitab yang pertama kali Tuhan turunkan dari langit ialah basmalah. Apabila membacanya jangan lupa memohon perlindungan terhadap Allah SWT. Jika dibaca, Allah akan melindunginya dari bahaya yang ada di antara langit dan bumi.” (Al-Kasyani dalam Tafsir al-Shafi, juz 1, hlm 82).

Senada dengan riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas, Anna likulli syai'in usas. Wa usas al-Qur'an al-Fatihah wa usas al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu mempunyai inti dan intinya Alquran ialah basmalah. (Majma' Al-bayan oleh Al-Thabrisi, juz 1 hlm 20).

Dalam kitab Al-Muwaqif fi Ba'dh Isyarat Al-Qur'an ila Asrar wa Al-Ma'arif, oleh Abdul Qadir Al-Hasani Al-Jazairy dijelaskan, "Membaca basmalah di awal pekerjaan bukannya tanpa maksud, melainkan untuk pujian. Huruf ba adalah untuk perlindungan dan pertolongan (isti'anah)."

"Sebagaimana firman Allah, "Mohonlah pertolongan kepada Allah." (QS. Al-A'raf: 127) dan "Hanya Engkaulah kami memohon pertolongan" dan hadis sahih, "Tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah." (Juz 1 hlm 551-552).