JADWAL IMSAKIYAH
Jumat, 3 Jumadil Awwal 1437 / 12 Pebruari 2016
Kota
Imsak
00:00
Subuh
00:00
Dhuhur
00:00
Ashar
00:00
Maghrib
00:00
Isya
00:00
.