JADWAL IMSAKIYAH
Jumat, 15 Safar 1437 / 27 November 2015
Kota
Imsak
00:00
Subuh
00:00
Dhuhur
00:00
Ashar
00:00
Maghrib
00:00
Isya
00:00
.